26. mars

Kristoffer Aamot ble født 26. mars 1889 på Sagene i Kristiania. Han begynte sin pressekarriere som redaksjonssekretær i bladet Ung-Socialisten i 1908. I flere perioder på 1920- og 30-tallet var han ansatt i Arbeiderbladet. Aamot er kanskje mest kjent som kinodirektør i hovedstaden i en årrekke, og han produserte selv hele 37 kortfilmer om byen. Gjennom hele livet hadde han en rekke verv i Arbeiderpartiet og ungdomsbevegelsen. Han var spesielt sterkt knyttet til Oslo Arbeidersamfund som han skrev 75-årshistorikken til. Kristoffer Aamot døde 22.3.1955.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek