27. mars

Arbeiderpartiets kvinneforening ble stiftet 27. mars 1895. Bildet viser medlemmer av foreningen på utflukt til Simensbråten sommeren 1896. På fanen står det:
Det norske arbeiderpartis kvindeforening. Kvinder i alle land forener eder. Stiftet marts 1895.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek