28. mars

28. mars 1958 lanserte Sosialistisk studentlag en resolusjon om "Norsk veto mot atomopprustning av Tyskland". I løpet av påsken ble resolusjonen undertegnet av flertallet av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter. Bildet viser to av initiativtakerne bak det såkalte Påskeopprøret, Berge Furre og Kaare Sollund.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek