1. april

Landsorganisasjonen i Norge (LO) begynte sitt stiftelsesmøte
31. mars, men regner 1. april 1899 som stiftelsesdatoen. Ved stiftelsen var LO bare en liten organisasjon, og de fleste store fagforbundene meldte seg først inn senere. LO ble nært knyttet til Arbeiderpartiet, men etter en intens debatt på stiftelsesmøtet vedtok delegatene at landsorganisasjonen skulle være åpen for medlemmer uavhengig av deres politiske standpunkt.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek