2. april

2. april 1935 ble Folketeaterbygningen på Youngtorget i Oslo offisielt innviet. Bygningen kom til å spille en sentral rolle for arbeiderbevegelsen som lokale for Arbeiderbladets redaksjon og trykkeri, Arbeiderpartiets kontorer og selve Folketeateret. Teaterets lokaler ble senere overtatt av Den norske opera. Bildet er fra 1933 og viser Folketeateret under bygging.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek