5. april

Maria Josephine Thrane ble født 5. april 1820. Hun var opprinnelig lærer men engasjerte seg politisk sammen med ektemannen Marcus Thrane. Da han ble arrestert i 1851 sørget hun for at han beholdt kontakten med de nystartede arbeiderforeningene ved å smugle brev inn og artikler ut av fengslet. I lange perioder hadde hun ansvaret for utgivelsen av Arbeider-Foreningernes Blad. Maria Josephine Thrane døde 30.9.1862, bare 42 år gammel.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek