6. april

Kasserer og nestformann i Landsorganisasjonen Alfred Madsen taler under en demonstrasjon foran Stortinget til støtte for DNAs og LOs krisekrav 6. april 1932.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek