9. april

9. april 1931 trådte lockouten i kraft i jernindustrien. Bildet viser arbeiderne ved Akers Mekaniske Verksted idet de forlater bedriften etter lockoutvarselet. Storlockouten var den siste av mellomkrigsårenes store arbeidskamper. Den varte i seks måneder og omfattet i alt nærmere
86 000 arbeidere.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek