12. april

12. april 1918 reiste soldater fra Trondheim til Sulitjelma. Bildet viser soldatene ved ankomsten til Furulund i Sulitjelma 15. april. I alt 341 offiserer og menige var utkommandert for å bistå politiet med å arrestere antimilitaristen Johan Medby og hans medhjelpere.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek