14. april

Norsk forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer ble stiftet
14. april 1951. Forbundet heter i dag Forbundet for ledelse og teknikk (FLT). Bildet viser første nummer av fagbladet.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek