16. april

Sosialistisk Folkeparti (SF) ble stiftet 16. april 1961. Samme år oppnådde partiet to stortingsrepresentanter. På bildet ser vi tre sentrale personer på stiftelsesmøtet. Fra v.: Sigbjørn Hølmebakk, Guttorm Gjessing og Per Maurseth. I 1975 gikk partiet inn i det nystiftete Sosialistisk Venstreparti.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek