17. april

Det røde flagg ble første gang heist på den nye arbeiderhøyskolen på Malmøya 17. april 1933. Bildet viser flaggheisingen under et kvinnekurs på skolen sommeren 1947.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek