20. april

Karikatur fra arbeiderbevegelsens eget vittighetsblad, Hvepsen, 20. april 1912. Carl Jeppesen ønsket i 1912 å fratre som redaktør av Social-Demokraten, og karikaturen tar for seg ulike kandidater. Landsstyret ansatte 28. april Jacob Vidnes som ikke er avbildet!

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek