21. april

21. april 1898 ble alminnelig stemmerett for menn vedtatt i Stortinget. Arbeiderbevegelsen hadde helt siden 1884 demonstrert for stemmerettskravet 17. mai. Bildet viser en demonstrasjonsfane fra 1891, antagelig fra Vestfold.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek