26. april

26. april 1962 arrangerte "Aksjonen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet" et folkemøte på Rådhusplassen der over 10.000 mennesker deltok. Etterpå gikk de i demonstrasjonstog til Stortinget der debatten om norsk EEC-medlemskap pågikk. På bildet er Aksjonsutvalget på vei inn i Stortinget for å avlevere en uttalelse fra folkemøtet. Foran går forfatter og redaktør i Orientering Sigurd Evensmo (t.v.) og fiskeridirektør Klaus Sunnanå. Bak fra venstre: bonde Jens Alm (halvt skjult), lege Liv Tjåland, klubbformann ved Akers verft Thorbjørn Berntsen og sogneprest Øystein Hovden.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside




©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek