29. april

Fanen til Vikersund arbeiderforening av NKP som ble stiftet 29. april 1888. Dette var en av de gamle foreningene i Buskerud som fulgte kommunistene ved splittelsen av Arbeiderpartiet i 1923.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek