30. april

30. april 1951 brøt det ut streik ved Askim Gummivarefabrikk. Årsaken var at bedriften nektet 17 arbeidsledere kollektiv tariffavtale gjennom LO. Streiken ble avsluttet ved at regjeringen nedsatte et utvalg og senere vedtok en lov, den såkalte "Lex-Askim", som slo fast at arbeidslederne hadde full organisasjonsfrihet og at arbeidsgiverne dermed ikke kunne nekte dem tariffavtale gjennom et LO-forbund. På bildet strømmer dagskiftet ut fabrikkporten 21. mai.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek