1. mai

I 1929 ble Samorganisasjonens 1. maitog avlyst på grunn av snøstorm. Dette var eneste gang, med unntak av krigsårene 1940-45, at hoveddemonstrasjonen ble avlyst i Oslo. Kommunistene hadde dette året satset alt på å splitte arbeiderbevegelsen 1. mai, og gjennomførte sin demonstrasjon med utvidet togrute. Arbeidernes ungdomsfylking hadde planlagt en flaggheisingsseremoni for å hilse det nye arbeiderpartiflertallet i bystyret. På bildet ser vi flaggparaden mens det røde flagg for første gang heises på kommunelokalet. Hodene blottes i snøstormen mens Internasjonalen synges.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek