3. mai

Antimilitaristisk forside til Klassekampen 3. mai 1913. Klassekampen var organ for Norges social-demokratiske ungdomsforbund, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek