4. mai

Karikatur i Hvepsen, arbeiderbevegelsens eget vittighetsblad, nr. 17, 1918. Den såkalte nye retning er i ferd med å overta ledelsen i Arbeiderpartiet. Fra venstre: Olav Scheflo, Martin Tranmæl og Kyrre Grepp.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek