5. mai

Arbeidstvistloven ble vedtatt 5. mai 1927. Loven ble i arbeiderbevegelsen beryktet som "tukthusloven" fordi den inneholdt straffebestemmelser om ulovlige streiker. Etter den nye loven var det ikke lenger bare straffbart å delta, men også å støtte en ulovlig streik.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek