6. mai

Fredriksstad graastensmureres fagforening ble stiftet 6. mai 1898. i 1900 fikk foreningen ny fane, og bildet er antakelig tatt i forbindelse med faneinnvielsen.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek