13. mai

Sverre Støstad ble født 13. mai 1887 i Kvam i Nord-Trøndelag. Han var den første formannen i Norges Kommunistiske Parti (NKP) og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og NKP. 1939-1945 var han sosialminister i Nygaardsvolds regjering. Han døde 7.12.1959.
Bildet viser Støstad i Kreml i Moskva, da han var delegat for Arbeiderpartiet ved den 3. internasjonales kongress i 1921. (Stående: Olav Scheflo)

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek