14. mai

Fotografi av Ellisif Wessel med tittel "Postskibet ventes til iskant utenfor Kirkenes 15. mai kl 121/2 nat 190?" Ellisif Wessel spilte de første tiårene av 1900-tallet en betydelig rolle som skribent, bladutgiver og agitator i arbeiderbevegelsen i Nord-Norge.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek