15. mai

Sigrid Syvertsen ble født 15. mai 1885 i Tønsberg. Hun ledet DNAs Kvinnesekretariat 1923-1939 og var redaktør av bladet Arbeiderkvinnen. Sigrid Syvertsen argumenterte tidlig for mødrelønn direkte utbetalt til kvinnen - en forløper for dagens barnetrygd. Hun var også styremedlem i Norges Kooperative Landsforening og satt i bystyret i Oslo. Sammen med Thina Thorleifsen utga hun boka "Kvinner i strid" i 1960. Sigrid Syvertsen døde i desember 1974.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek