22. mai

Grunnsteinsnedleggelse for Rachel Grepp-heimen 22. mai 1965. Formannen for styret, Thora Johansen legger ned skrinet. Bak er de fire som murte ned grunnsteinen, fra v.: Sigrunn Rønbeck fra Karasjok, Olga Nordeng fra Hedmark, Tora Simonsen fra Kristiansand og Bertha Olsen fra Stord.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek