23. mai

23. mai 1986 var det streik i kommunsektoren. Streiken brøt formelt ut 22. mai og ble avblåst i og med et vedtak om tvungen lønnsnemnd 5. juni. Kommuneforbundet hadde gått hardt ut i forkant av tariffoppgjøret og lockouten i privat sektor antydet klimaet mellom partene. Regjeringsskiftet midt under streiken kompliserte konflikten ytterligere. Etter at streiken var avblåst kom partene på egen hånd fram til en avtale..

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek