28. mai

Forsiden av Social-Demokraten for 28. mai 1921 illustrerer tonen mellom partene i storstreiken som brøt ut to dager tidligere.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek