30. mai

Oppslag i Nordlys 30. mai 1921. Under storstreiken overtok arbeiderbevegelsen i stor grad kontroll over Hammerfest. Selv om dette skjedde i overensstemmelse med den lokale lensmannen, mobiliserte regjeringen, og 30. mai ankom en militærstyrke fra Alta.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek