2. juni

Søndag 2. juni 1935 gikk 45 000 mennesker i det såkalte "Arbeider- og bondetoget" gjennom Oslos gater til Festningsplassen hvor 75 000 personer var samlet. Av disse skal minst 30 000 ha kommet utenbys fra. Arbeider- og bondetoget var en storstilt mønstring til støtte for Nygaardsvold-regjeringen og en formidabel markering av optimismen etter at Arbeiderpartiet hadde oppnådd regjeringsmakt.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek