3. juni

Oppslag på forsiden av Social-Demokraten 3. juni 1921. Dette var midt under storstreiken. Retorikken var tilspisset. Arbeiderbevegelsen hadde mobilisert til revolusjonær kamp, og politiet var mobilisert for å beskytte streikebrytere.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek