12. juni

Helge Sivertsen ble født 12. juni 1913 i Mandal. Han var utdannet historiker og var i mange år Arbeiderpartiets fremste skolepolitiker. I årene 1947-1956 var han statssekretær og i perioden 1960-1965 statsråd i Kirke- og undervisningsdepartementet. Sivertsen ledet flere partiinterne utvalg i skolesaker. Han døde 21.12.1986.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek