22. juni

I skriv av 22. juni 1911 proklamerte Arbeidsgiverforeningen lockout for 17 000 arbeidere i en rekke industrier. Storlockouten ble den til da største arbeidskonflikten i Norge, og under konflikten organiserte fagbevegelsen en rekke tiltak for å beskjeftige arbeiderne. Bildet er fra Østre Arbeidersamfund i Kristiania, der det ble holdt lese- og skrivekurs for de lockoutete arbeiderne.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek