1. juli

Randsfjordkonflikten var en av de mange streikene på 1920- og 30-tallet for å oppnå tariffavtale for fløtere og skogarbeidere. Konflikten er likevel blitt spesielt kjent ikke bare fordi den var så langvarig, men også fordi den innebar et kraftig oppgjør mellom arbeiderbevegelsen og de fascistiske bevegelsene på landsbygda. Konflikten varte fra 1930 til 1935. I 1933 iverksatte Papirindustriarbeiderforbundet sympatistreik som ble brakt inn for arbeidsretten. Rettens dom falt 1. juli 1933 og forkastet innsigelsene mot proteststreiken. Den fastslo dermed samtidig at selve hovedkonflikten var en fullt lovlig streik.
Bildet er tatt om bord på "Oscar II" som slepte tømmeret over Randsfjorden. På kommandobroen står fra v.: gårdbruker Hoffsten, kaptein Myhre, verkseier Onsaker og statspolitibetjent Lersbryggen.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek