4. juli

Første nummer av Storm, senere organ for Norges Ungsocialistiske Forbund, utkom i juli 1909. Kjernen i forbundet hadde utgjort den mest radikale gruppen innen Norges socialdemokratiske ungdomsforbund da forbundet samme år ble splittet i tre organisasjoner.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek