5. juli

Karikatur fra arbeiderbevegelsens eget vittighetsblad "Hvepsen" 5. juli 1919. Tegningen (av Jul. Forsaa) tar utgangspunkt i konflikten innad i Arbeiderpartiet mellom den radikale og den moderate fløyen, her personifisert ved henholdsvis Martin Tranmæl og Anders Buen.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek