7. juli

Halvdan Koht ble født 7. juli 1873 i Tromsø. Han var professor i historie og engasjert målmann. I 1921 utga han "Arbeidarreising og målspørsmål" på oppdrag fra Arbeiderpartiet. Koht er kjent for ideen om arbeiderklassens vekst inn i nasjonen som ble grunnleggende for han både som historieforsker og politiker. Da Johan Nygaardsvold dannet regjering i 1935 ble han utnevnt til utenriksminister, en post han hadde til november 1940. Halvdan Koht døde 12.12.1965.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek