8. juli

Hans Berntsen ble født 8. juli 1870 i Nord-Rana. I februar 1898 ble han ansatt som agitator for Arbeiderpartiet, med ansvar for området fra Trondheim til Lofoten. I de 14 årene som fulgte, reiste han nesten uavbrutt og opprettet om lag 400 foreninger både for Arbeiderpartiet, Landsorganisasjonen og Norsk Arbeidsmandsforbund. Hans Berntsen døde 30.11.1939.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek