14. juli

Ellisif Wessel ble født 14. juli 1866 i Gausdal. Sammen med sin mann Andreas Wessel som var distriktslege, bosatte hun seg i Kirkenes i Finnmark. I 1906 var hun med og stiftet fagforeningen "Nordens klippe", etter at gruveselskapet A/S Sydvaranger lenge hadde hindret arbeiderne i å organisere seg. Hun var en dyktig fotograf og har særlig dokumentert den samiske kulturen i Sør-Varanger. Ellisif Wessel var revolusjonær, republikaner og antimilitarist og en aktiv bidragsyter til arbeiderbevegelsens aviser og tidsskrifter. I 1914-15 utga hun sitt eget tidsskrift "Klasse mot klasse". Hun oversatte også revolusjonær litteratur fra russisk og tysk. Ellisif Wessel døde 28.11.1949.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek