15. juli

Christian Holtermann Knudsen ble født 15. juli 1845 i Bergen. Knudsen er blitt stående som den mest kjente og høyest respekterte person i norsk arbeiderbevegelse. Han var utdannet typograf og ble på slutten av 1890-tallet frimerketrykker. I 1884 stiftet han avisen Vort Arbeide (som senere har skiftet navn til Social-Demokraten, Arbeiderbladet og Dagsavisen). Han stiftet også Den socialdemokratiske forening i 1885 og regnes som grunnleggeren av Det norske Arbeiderparti. Knudsen var Arbeiderpartiets formann i flere perioder og stortingsrepsentant 1906-1915. Knudsen døde 21.4.1929.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek