16. juli

Trygve Lie ble født 16. juli 1896 i Kristiania. Hans politiske interesse ble vakt gjennom tekstilarbeiderne, steinhoggerne og jernbanearbeiderne på Grorud der han vokste opp. Han utdannet seg til jurist, noe som var uvanlig for ungdom fra arbeiderklassen på den tiden. I 1922 ble han ansatt i Landsorganisasjonen (LO) og bygget opp LOs juridiske kontor. Da Nygaardsvolds regjering ble utnevnt i 1935, ble Lie justisminister, senere handelsminister, forsyningsminister og utenriksminister. Trygve Lie ble historisk da han i 1946 ble utnevnt til FNs første generalsekretær. I 1963 ble han igjen statsråd, denne gang som industriminister i Gerhardsens regjering. I perioden 1964-65 var han handelsminister. Trygve Lie døde 30.12.1968. På bildet sitter Trygve Lie mellom Einar og Werna Gerhardsen.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek