17. juli

På nattmøte 17. til 18. juli 1914 besluttet sporveisfunksjonærene i Kristiania å gå til streik. Midt under jubileumsfestlighetene og utstillingstrafikken nedla vognbetjeningen arbeidet i 11 dager. Selskapet forsøkte å holde driften i gang ved hjelp av streikebrytere. Spesiell oppmerksomhet vakte de kvinnelige konduktørene. Tegningen er av Jens R. Nilssen og sto i arbeiderbevegelsens eget vittighetsblad "Hvepsen" nr. 30, 1914.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek