23. juli

Norges eldste fagforening, Den typografiske Forening, ble stiftet 23. juli 1872. Bildet viser den såkalte Gutenberg-fanen, med inskripsjonen "Thi som et bud mellem Himmel og Jord. Nu flyver det lette, bevingede Ord."

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek