24. juli

Olav Kringen ble født 24. juli 1867 i Vågå. Som 20-åring reiste han til USA, der han utdannet seg til lærer. Siden viet han seg til journalistikken. Da han kom tilbake til Norge ble han ansatt i Social-Demokraten og i perioden 1903-1906 var han avisas redaktør. Han var også redaktør i Arbeiderpartiets blad Det tyvende århundre fra starten i 1900 og fram til 1904. Olav Kringen er mest kjent for å ha oversatt "Internasjonalen" til norsk. Han døde 6.10.1951.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek