26. juli

Det Første Norske Arbeidermøde ble avholdt i Kristiania 26.-29. juli 1880. Møtet var et fellesarrangement for arbeiderforeningene i Norge.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek