31. juli

Nord-norsk fiskerforbund ble konstituert 31. juli 1915. Initiativet til en organisering av fiskere kom fra LO. Forbundet drev i hovedsak med vareformidling og sluttet i praksis sin virksomhet i 1924, selv om det formelt eksisterte helt fram til 1940. Forbundets leder var Aldor Ingebrigtsen.
Bildet er fra Lyngenfjorden og er tatt av Ellisif Wessel.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek