1. august

Boikottloven trådte i kraft 1. august 1933. Den var en av de såkalte arbeiderfiendtlige lovene som ble vedtatt av de borgerlige regjeringene på slutten av 1920- og begynnelsen av 30-tallet. Loven satte sterke begrensninger i adgangen til å ta i bruk boikott, blokade og sympatistreik i arbeidskonflikter.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek