4. august

Storstreiken i Sverige brøt ut 4. august 1909. Arbeidsgiverne hadde allerede gått til lockout. Dette var den første virkelig store arbeidskonflikten i Sverige og ble en styrkeprøve og et oppgjør mellom partene. Arbeiderne led nederlag, og det tok mange år før medlemstallet i fagforeningene igjen kom opp samme nivå som før streiken brøt ut. Under streiken fikk de svenske fagorganiserte betydelig internasjonal pengestøtte, blant annet fra fagbevegelsen i Norge. Bildet viser et streikemøte i Stockholm to dager etter streikens utbrudd hvor, i følge referatet, 40.000 personer var møtt opp.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek