6. august

Kyrre Grepp ble født 6. august 1879 i Brønnøy i Nordland. Han arbeidet lenge med en avhandling i litteratur, men ga opp da han ble tuberkulosesyk. I 1908 startet han i stedet opp tidsskriftet Vor Tid. På Arbeiderpartiets landsmøte i 1912 ble Grepp valgt inn i sentralstyret og i 1914 ble han formann i ungdomsforbundet. Sammen med Martin Tranmæl sto han i spissen for den revolusjonære delen av arbeiderbevegelsen. Grepp fulgte også Tranmæl i alkoholpolitikken og ble avholdsmann. Partiets nye retning vant fram, og i 1918 ble Kyrre Grepp valgt til formann. Dette vervet hadde han til sin død 6.2.1922.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek