9. august

Den underordnede handelsstands landsforbund ble stiftet 9. august 1908. Forbundet heter i dag Handel og Kontor i Norge. Bildet viser representantene på stiftelsesmøtet.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek